Vertrouwen is goed, (merk)voorkeur is beter.

Expertsessie | Ed Stibbe & Gabor Dani (Brand Preference Center)

Vertrouwen is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Zonder vertrouwen in ons monetair systeem zou er geen bijv. geld zijn en zouden wij nog in het tijdperk van de ruilhandel leven. Het vertrouwen wat wij nu allemaal kennen is echter een relatief nieuw begrip. Pas aan het einde van de Middeleeuwen ontstaan als het juk van de toorn gods wordt afgeworpen. Het vertrouwen in de toekomst is geboren. Een toekomst die altijd iets moois in petto heeft. En met vertrouwen in de toekomst ontstond ook dus ook het vertrouwen in groei.

Maar is hoeverre is vertrouwen wel een goede voorspeller voor groei? Er is weinig vertrouwen in bijvoorbeeld de grote banken, maar de winst en ook het aantal klanten stijgt al jaren. Hoe kan dat nou? Uit ons Brand Preference onderzoek wordt duidelijk dat groei waar het marktaandeel betreft vooral gecorreleerd is aan de stijging van merk voorkeur. Vertrouwen is daar weliswaar een onderdeel van maar slechts voor een beperkt gedeelte. In onze presentie laten wij zijn waarom juist merk voorkeur de echte KPI voor groei zou moeten zijn.

14.00 45 minuten Dirigentenfoyer Expertsessie

< Overzicht sprekers